Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.langner-czesci.pl prowadzony pod adresem www.langner-czesci.pl (zwany dalej Witryną) z siedzibą pod adresem: ul. Krasickiego 109, 97-500 Radomsko 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem plików cookies. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy. Zawierają one informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny sklepu internetowego. 

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

W jakim celu stosowane są pliki Cookie ?

Stosowane są one w celu:

- utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu nie musi on logować się na każdej podstronie.

- zachowywać wybrane produkty w koszyku w przypadku niezalogowanego użytkownika.

Jakie dane są zbierane podczas zakupów i rejestracji ?

- imię i nazwisko

- adres e-mail

- data urodzenia (nieobowiązkowe)

- adres dostawy (i adres rozliczeniowy o ile sie różnią)

Po co zbieramy takie dane podczas zakupów ?

Dane zbieramy w celu finalizacji transakcji tj. odpowiedniego nadania listów przewozowych oraz kontaktu w przypadku problemów z zamówieniem. 

Na adres e-mail wysyłamy również informację o nadaniu paczki z numerem przewozowym i linkiem do śledzenia, w celu szybkiej realizacji zamówienia.

Jak zmienić swoje dane osobiste i adresy dostawy ?

Wszystkie dane odnośnie Państwa zamówień, tj. cała Historia zamówień, listy życzeń, adresy i informację osobiste dostępne są po zalogowaniu w zakładce moje konto. Wejść w nią można poprzez kliknięcie "Moje konto" w stopce lub 

https://www.langner-czesci.pl/dane-osobiste

Twisto

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 
przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: 
świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

33. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

ING Bank Śląski S.A. 
Twisto Polska sp. z o.o. 

34. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.