Pytania, sprawy bieżące, faktury i inne: 

biuro@lsp.pl
Telefon: +48 723 337 890

Klienci hurtowi, serwisy: 

Paweł Langner 
plangner@lsp.pl
Telefon: +48 606 647 942

Aleksander Bartosik
abartosik@lsp.pl
telefon: +48 572 293 552

Wysyłka towaru, Allegro i wszelkie informacje z tym związane:

Norbert Knysz
nknysz@lsp.pl
Telefon: +48 510 974 032


Dane spółki: 

LSP. sp. z o.o.
ul. Krasickiego 109
97-500 Radomsko

NIP: 7722426864
REGON: 521253781
KRS: 0000954380

Kapitał zakładowy 5000zł w całości wpłacony.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego